OUR MISSION

Realise the futureproof workspace through sustainability, innovation and excellence.


Sustainability |

We realiseren dit door rekening te houden met duurzaamheid in de brede zin.

De mens staat centraal.
Bij de ontwikkeling van onze producten en de uitvoering van onze projecten kiezen we zorgvuldig voor materialen die zekerheid geven op een kwalitatieve, gezonde en veilige binnenomgeving.
We kijken streng toe op wettelijke verplichtingen, onze ecologische voetafdruk en op reductiedoelstellingen ter verbetering van onze milieuprestaties.
We ondernemen binnen de sociale en planetaire grenzen.
We respecteren de Human rights policy en Environmental policy (zie onze Code of Conduct).

Innovation |

We realiseren dit door eigen ontwikkeling en technische innovatie.

Complexiteitsbeheersing door het borgen en delen van kennis.
Eigen onderzoek en ontwikkeling volgens principes die verder gaan dan het wetgevend kader.
Doorgedreven efficiëntie en productiemogelijkheden dankzij technologie.
Inzetten op circulaire economie.

Excellence |

We realiseren dit door uit te munten in wat we doen.

Klantenservice - we ontzorgen onze klant en garanderen een optimale opvolging zowel vóór, tijdens als na de werken en voldoen hierbij aan de eisen en behoeften van de klant.
We zijn top of mind bij onze partners (klanten, leveranciers, architecten, onderaannemers,…).
Continue verbetering op vlak van veiligheid (VCA**), kwaliteit (ISO9001), milieu (PEFC|ISO 14001) en duurzaamheid (CO2-neutraal|Cradle-to-Cradle|VOKA charter duurzaam ondernemen) via onze zorgsystemen en certificaten en de daaraan gekoppelde doelstellingen en actieplannen.
De benchmark zijn en blijven binnen onze sector.
Sinds 2023 mag Beddeleem zich trots Best Managed Company noemen.

Dit alles vertaalt zich ook in onze visie.

OUR VISION

Be the reference for sustainable workplaces through custom made project solutions and partnerships, made in Belgium.

Be the reference |

Beddeleem is de partner waar je jouw project aan toevertrouwt. We hebben de organisatorische en technische kennis en ervaring in huis. Goede contacten en afspraken worden gemaakt.
Onze professionele aanpak zorgt voor een vlotte oplevering binnen de afgesproken termijnen en budgetten, daarna zorgen we voor verdere service via onze dienst na verkoop.

Custom made project solutions |

Dankzij onze expertise op vlak van onderzoek en ontwikkeling, duurzaamheid, onze grote technische kennis binnen productie en onze partnerschappen kunnen we oplossingen co-construeren, zelfs voor de meest uitdagende projecten. Dit zowel voor als tijdens de werken.

Partnerships |

De juiste partnerschappen vormen een cruciale rol om onze ambities waar te maken. We bouwen hiervoor verder langdurige samenwerkingen uit met klanten, architecten, leveranciers, onderaannemers, …

OUR VALUES

B Committed 

B Respectful 

B Innovative 

B Together 

B Healthy

Beddeleem draagt bovenstaande waarden hoog in het vaandel. 

De sterkte van onze onderneming zijn de medewerkers die dagelijks paraat staan om de projecten en vooropgestelde doelstellingen te realiseren. Hun acties en beslissingen moeten hiermee dus in lijn liggen. 
 

 

OUR GOVERNANCE

Om onze doelstellingen te bewerkstelligen hebben we actieplannen binnen 5 pijlers :

Focus on People 

Duurzaamheid 

Complexiteit beheersen 

Buiten Standaard 

Voeten geven aan onze ambities

Beleidsverklaring

Lees hier onze beleidsverklaring.

scroll to top