Cradle to Cradle Certified ®

Circulaire economie

Beddeleem werkt mee aan een circulaire economie waarin materialen ofwel opnieuw ingezet ofwel maximaal gerecycleerd worden bij het maken van nieuwe producten.  
We streven ernaar om geen afval te hebben na de levenscyclus van een product. 
Hiervoor volgt Beddeleem tijdens het ontwerpproces de internationale ‘Cradle to Cradle Certified ® Product Standard’. 
Beddeleem heeft al verschillende producten gecertifieerd en streeft ernaar om in de toekomst nog meer producten te laten certificeren, zowel door bestaande producten aan te passen als door rekening te houden met de principes bij het ontwerpen van nieuwe producten. 

Continu verbeteringsproces

De productevaluatie gebeurt op 5 categorieën (zie onder) om er zeker van te zijn dat de producten een positieve impact hebben op mensen en planeet. Al meer dan een decennium helpt het Cradle to Cradle Instituut bedrijven om producten te innoveren en te optimaliseren volgens de werelds meest geavanceerde wetenschappelijke meetmethodes. Ook hierin nam Beddeleem in 2016 het voortouw en was hierdoor de eerste producent in de wereld die een wandsysteem aanbood dat het level zilver behaalde.
De hercertificering gebeurt elke 2 jaar en een continu verbeteringsproces is nodig om dit te behalen.

Ketenverantwoordelijkheid

Bij de certificering wordt niet enkel ons bedrijf onder de loep genomen, maar ook de supply chain.

BREEAM-LEED-WELL-DGNB

Wist je dat onze Cradle-to-Cradle Certified producten kunnen bijdragen voor punten in uw project? Meer info.

 

Material Health - ensuring materials are safe for humans and the environment
Beddeleem streeft ernaar alle grondstoffen van alle producten te onderzoeken en te beoordelen op hun impact op de gezondheid van mens en milieu. In functie daarvan wordt indien nodig gezocht naar veiligere en gezondere opties. 

Product Circularity - enabling a circular economy through regenerative products and process design
Productontwerp met oog op circulariteit, inzetten van gerecycleerde en recycleerbare materialen, Beddeleem Circulair. Lees hier meer over hoe we de cirkel zo klein mogelijk houden.

Clean Air & Climate Protection - protecting clean air, promoting renewable energy, and reducing harmful emissions
Als 1e Belgische CO2-neutrale bouwbedrijf zet Beddeleem hier sterk op in. Door reductiedoelstellingen te zetten voor 2030 en 2050 en deze om te zetten in concrete maatregelen engageren we ons voor een klimaatneutrale toekomst.

Water & Soil Stewardship - safeguarding clean water and healthy soils
Het waterverbruik bij Beddeleem is beperkt. Via een eigen waterzuiveringsinstallatie wordt het water verbruikt tijdens het lakproces gereinigd vooraleer het wordt afgevoerd.   

Social Fairness - respecting human rights and contributing to a fair and equitable society
Gezonde en gelukkige werknemers zijn de basis van elk bedrijf. Daarom staan ze ook centraal in onze 5 waarden. We hebben veel aandacht voor een gezonde werkomgeving zowel bij ons intern als in de door ons gerealiseerde projecten.

Steeds meer producten worden ontworpen met de toekomst in het achterhoofd. Hoe zal het product binnen x-jaar gerecycleerd/hergebruikt kunnen worden ? Welke en hoeveel energie wordt er gebruikt tijdens het productieproces ? Hoeveel water wordt er gebruikt en gaat dit weer proper de natuur in ? Dit zijn maar enkele vragen die gesteld worden voor het behalen van een Cradle to Cradle Certified ® certificaat.

 

Made for Tomorrow

"We are powering the shift to a circular economy by setting the global standard for materials, products and systems that positively impact people and planet."

Cradle to Cradle products innovation institute

 

 

 

scroll to top