Accepteer marketingcookies om deze video te bekijken.

Kwaliteitsmanagementsysteem

De ISO 9000-familie behandelt verschillende aspecten van kwaliteitsmanagement en bevat enkele van de bekendste ISO-normen. De standaarden bieden richtlijnen en hulpmiddelen voor bedrijven en organisaties die ervoor willen zorgen dat hun producten en diensten consistent voldoen aan de eisen van de klant, en dat de kwaliteit consequent wordt verbeterd.

ISO 9001

ISO 9001: 2015 beschrijft de criteria voor een kwaliteitsmanagementsysteem en is de enige standaard in de familie die kan worden gecertificeerd (hoewel dit geen vereiste is).

Deze standaard is gebaseerd op een aantal principes voor kwaliteitsmanagement, waaronder een sterke klantgerichtheid, de motivatie en betrokkenheid van het topmanagement, de procesbenadering en voortdurende verbetering.

Het gebruik van ISO 9001: 2015 helpt ervoor te zorgen dat klanten consistente producten en diensten van goede kwaliteit krijgen, wat op zijn beurt vele zakelijke voordelen met zich meebrengt.

Het certificaat ISO 9001 werd voor de eerste maal uitgereikt op 21 augustus 2006 en is geldig tot 15 oktober 2023.

Certificaat ISO9001

Accepteer marketingcookies om deze video te bekijken.

Milieumanagementsysteem

De ISO 14000-reeks van normen biedt praktische hulpmiddelen voor bedrijven en organisaties van allerlei aard die hun verantwoordelijkheid voor het milieu willen beheren.

ISO 14001

ISO 14001: 2015 en de ondersteunende normen zoals ISO 14006: 2011 richten zich op milieusystemen om dit te bereiken. De andere normen in het gezin zijn gericht op specifieke benaderingen zoals audits, communicatie, etikettering en levenscyclusanalyse, evenals op milieuproblemen zoals klimaatverandering.

Het certificaat van ISO 14001 werd voor de eerste maal uitgereikt op 10 oktober 2011 en is geldig tot 15 oktober 2023.

Certificaat ISO14001

Erkenning der aannemers

Om een overheidsopdracht van een bepaalde aard en omvang te kunnen uitvoeren, moet de aannemer aan een aantal voorwaarden voldoen. Indien dit het geval is, krijgt hij een erkenning van de bevoegde regionale minister op advies van de federale erkenningscommissie. Daarbij gaat het enkel om werken, niet om leveringen of diensten. Deze voorwaarden betreffen vooral:

  • de technische bekwaamheid
  • de financiële draagkracht
  • de professionele integriteit

Getuigschriften van erkenning:

Klasse 8: Categorie D, Ondercategorie D1 - D4 - D5D20
Klasse 7: Ondercategorie D11 - D14 - P1
Klasse 5: Categorie E - G, Ondercategorie D18 - D25 - P2 - P3 - S1
Klasse 4: Ondercategorie D8D10D13
Klasse 3: Ondercategorie D29
Klasse 1: Ondercategorie D16 - D24

 

scroll to top